Training en Advies met Aantoonbaar Resultaat.

Trainingen en trajecten waarbij leren en ontwikkelen geen kostenpost is maar een investering die aantoonbaar resultaat oplevert.

Bij MAEK academie is leren en ontwikkelen geen doel op zich, maar een krachtig middel om prestaties in de praktijk te verbeteren. Daarom bieden we trajecten aan waar leren en presteren geïntegreerd zijn, zodat ze direct bijdragen aan de resultaten van jouw organisatie.

Om die reden zijn we ook Internationaal gecertificeerd in de ROI Methodologie waardoor we in staat zijn op valide wijze het rendement van leer- en ontwikkeltrajecten inzichtelijk te maken. Hiermee zijn deze trajecten geen kostenpost, maar een investering met aantoonbaar rendement.

Hoe maeken we dit resultaat?

Leer- & presteerprincipes van MAEK:

Bij ons snijdt het mes aan twee kanten. Leren is geen doel op zich maar een manier om prestaties in de praktijk te verbeteren. In onze trajecten staat de vertaling van leren naar presteren dan ook centraal. We stellen samen concrete doelen op voor de gewenste prestatieverbetering.

We integreren high impact online learning tools zodat deelnemers 24/7 performance support hebben om het geleerde uit de training toe te passen in de praktijk.

We ontwikkelen gepersonaliseerde trajecten die direct aansluiten bij de leervraag en de praktijkcasus zodat we deelnemers direct in beweging krijgen.

We maken op valide wijze inzichtelijk wat de opbrengst en het resultaat van onze trajecten, o.a. middels onze Internationale Return on Investment (ROI) Certificering.

Onze trainers en adviseurs maeken het verschil door de hoge kwaliteit die wij bieden door onze jarenlange ervaring.

Hoe wij resultaat aantoonbaar maken

Als één van de weinigen in Nederland is MAEK gecertificeerd in de Internationale ROI Methodologie van Jack Philips. Middels deze certificering zijn we in staat om op valide wijze de impact van onze leer- & ontwikkeltrajecten aan te tonen.  


“If learning has value, show the value. Otherwise it will be costs and costs will be cut.”
ROI Institute

Hoe doen we dit?

Door op verschillende niveaus de impact van onze programma’s inzichtelijk te maken, op zowel de ROI on Learning evenals de ROI on Performance. Dit doen we op basis van onderstaand model. In dit blog lees je concrete voorbeelden hoe wij de effecten van onze programma’s op de verschillende niveaus meten.

Erkend opleidingsinstituut

MAEK Academie is een CRKBO-erkend opleidingsinstituut en voldoet daarmee aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is daarmee geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Samenwerkings Partners MAEK

Online Leerplatform: Perflectie
We zijn gecertificeerd partner van Perflectie. We integreren dit online platform in onze leeroplossingen om zo blijvende (gedrags-)verandering te realiseren.

Digitale Leeromgeving: A New Spring

We gebruiken het digitale leerplatform A New Spring voor het aanbieden van maatwerk blendend learning journeys.

De Maekers hebben onder andere de volgende certificeringen: