Top 6 highlights  – World Conference on Talent Development (ATD)

Van 19 – 22 mei 2019 vond het wereldwijde Talent Development Congres plaats in Washington. Zo’n 12.000 HR en Learning & Development experts en >300 toonaangevende internationale sprekers zijn hier samengekomen om de nieuwste inzichten te delen over Talent Development. De werkomgeving veranderd sneller en wordt complexer. De nieuwe generaties leren op anderen manieren. Kortom, een vernieuwde aanpak voor leren en ontwikkelen is cruciaal. 

Vanuit MAEK Academie was ik aanwezig bij het ATD (Association for Talent Development) congres om de nieuwste inzichten op te doen voor onze trainingen en ontwikkeltrajecten.

In dit blog deel ik graag de voor mij 6 belangrijkste highlights van dit congres.

1. De key trends in learning

Er zijn vele trends gepresenteerd. Samenvattend zijn dit de belangrijkste trends die het leerlandschap (gaan) beïnvloeden:

 • The foraging learner
  De ‘institutionele’ grenzen van leren vervagen, want leren doe je overal. Self directed learning is het nieuwe vertrekpunt. Ofwel, geen wasstraat trainingen, maar gepersonaliseerde learning journeys waarbij de inbreng van de medewerker centraal staat.
 • Resultaat gedreven
  Leren en ontwikkelen is geen doel op zich, maar een manier om (organisatie)doelen en resultaten te realiseren. Het aantoonbaar maken van de business impact van ontwikkeltrajecten wordt nog belangrijker. O.a. Jack Philips, grondlegger van de Internationale ROI methodiek, sprak over dit thema. Een korte toelichting op zijn methodiek lees je bij onze werkwijze.
 • Neuro friendly based learning
  De neurowetenschap geeft voortdurend nieuwe inzichten over hoe het leren in ons brein werkt. Lang werd gedacht dat ons brein zich na de leeftijd van 25 jaar niet meer ontwikkeld. Het tegendeel is in diverse onderzoeken aangetoond. Deze video geeft kernachtig weer hoe ons brein zich ontwikkeld. Dit biedt veel mogelijkheden om nieuw gedrag en kennis aan te leren. De cruciale vraag is, hoe zorg je dat het duurzaam beklijft en in ons brein? Meer info zie highlight 4, duurzame gedragsverandering.
 • Combinatie technology & social learning
  De technologische mogelijkheden zijn eindeloos. Virtual reality, artificial intelligence, augmented reality: allemaal technologieën die bewezen effectief zijn. Tegelijkertijd is social learning belangrijker dan ooit in dit technologische tijdsperk. De ‘learners’ willen graag fysiek samen leren middels impactvolle leerervaringen en connected worden met het juiste netwerk. Ofwel, het succes ligt bij een goede blended learning aanpak. 

2. Changing leadership

Are you self oriented or other focussed?

Nieuwe leiders zijn nodig. Niet het type leiders dat zelf de ‘baas’ en de slimste wil zijn, maar leiders die zich realiseren dat het hun belangrijkste rol is om het beste uit anderen te halen; om zo het kostbare talent in organisaties optimaal te benutten. Leiderschap guru Ken Blanchard weet het kernachtig te vertellen: “Are you self oriented or other focussed? If self oriented, change your job to an individual contribution role, don’t be a leader. Organisations need leaders who are willing to serve and to create an energizing loving organisation.”

Zijn boodschap sluit aan bij de vele onderzoeken die gedaan worden naar effectief leiderschap in de 21ste eeuw. Zo toont o.a. het internationale onderzoek van leiderschapsexpert Liz Wiseman (Thinkers50) aan dat de zogenoemde Diminshers ‘de self oriented leiders’ gemiddeld 48% van het talent van medewerkers benutten. Terwijl Multipliers ‘de other focussed leiders’ gemiddeld 95% van het talent benutten. Je betaalt mensen voor 100%, hoeveel procent benut jij als leider?

Bekijk hier hoe wij leidinggevenden opleiden om 100% van het talent van hun medewerkers te benutten.

3. Duurzame (gedrag)verandering

80% of workforce training is lost after just 4 weeks

Een van de feiten gepresenteerd door ATD spreker Michael Kim van Habit Change.
Hoe voorkom je dit? Hoe zorg je dat het wél leidt tot duurzame (gedrag) verandering?

‘Motivation is what gets you started, habit is what keeps you going’ (Jim Rohn). Een training verhoogt de motivatie. Maar er komt een moment dat de motivatie afzwakt. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat voordat de motivatie daalt een nieuw gedragspatroon geïnternaliseerd is. Dit internaliseren, ofwel aanmaken van nieuwe brein paadjes (neuro friendly learning), gebeurt door:

 • Support van de leidinggevende en directe collega’s om het gewenste gedrag te laten zien in de praktijk.
 • Dagelijks actief aan de slag te gaan met het nieuwe gewenste gedrag. Dit blijkt in de praktijk vaak lastig, waardoor medewerkers terug vallen in het oude gedrag.
 • Wij werken hiervoor o.a. met het ondersteunende online platform Perflectie, waar we gecertificeerd partner van zijn. Dit platform, gebaseerd op de wetenschappelijke aanpak van gedragsverandering, stimuleert medewerkers om dagelijks aan de slag te gaan met aantoonbaar resultaat.

4. Psychologische veiligheid

 It is the single largest team performer predictor

Psychologische veiligheid is ‘the single largest team performer predictor’, aldus Amy Edmonson, Professor aan de Harvard Business School. Al meer dan 17 jaar onderzoek heeft ze gedaan naar dit thema. Ik heb het voorrecht gehad om een persoonlijk interview met Amy Edmonson bij te wonen tijdens de ATD.

Allereerst, wat is psychologische veiligheid? Het betekent dat je je veilig voelt om eerlijk je mening te geven en je uit te spreken zonder de angst daar op te worden afgerekend. Het is de voedingsbodem voor het succes van een team en organisatie. Wanneer er een hoge psychologische veiligheid is zie je een cultuur waar fouten niet worden weggemoffeld maar bespreekbaar worden gemaakt om samen van te leren. Collega’s worden gestimuleerd om afwijkende meningen en nieuwe ideeën in te brengen. Men durft zich uit te spreken als men het ergens mee oneens is. Hierdoor vervalt men na de vergadering niet in het ‘ja zeggen, maar nee doen’ syndroom. Problemen in teams/organisaties met een hoge psychologische veiligheid worden vele malen sneller opgelost. En het lerend vermogen ligt er veel hoger.

Ook recent onderzoek van Google onder 200 teams heeft aangetoond dat psychologische veiligheid de nummer 1 succesfactor is van succesvolle teams.

Wil je weten hoe je de psychologische veiligheid in jouw team/organisatie verhoogt?
Meld je dan aan voor onze Free Masterclass Teamontwikkeling op 24 september a.s..

5. Connectional Intelligence

Naast IQ en EQ is CI – Connectional Intelligence – de derde cruciale ‘intelligentie’ om succesvol te kunnen zijn in de 21ste eeuw. Het toenemende digitale contact en het afnemende face to face contact vragen om nieuwe vaardigheden. Virtual collaboration skills,  zoals ‘building virtual trust’ en effectief digitaal communiceren zijn van groot belang.

Connecting the dots instead of learning new dots 

Daarnaast betekent connectional intelligence het slim benutten van de talenten van mensen die verspreid zijn in je netwerk.
Je succes wordt niet bepaald door hoeveel je weet, maar hoe snel je in staat bent intelligentie te verbinden.

Dit vraagt aan organisaties om slimme silo overstijgende platforms te creëren om innovatieve ideeën te laten floreren.
Een mooie voorbeeld casus hiervan is Amazon waar dankzij de silo overstijgende aanpak medewerker Charlie Ward 10 jaar geleden de grondlegger was van het succesvolle Amazon Prime.

6. Last but not least: levenslessen van Oprah Winfrey

Één van ’s werelds meest krachtige en succesvolle leiders, Oprah Winfrey, deelde haar (persoonlijke) leiderschapslessen tijdens haar keynote lezing. Haar levenslessen:  

 • Decisions from ego always go wrong
 • Don’t let your head override your gut
 • Check your intention: what’s the real reason why you are doing it
 • People who cannot take care of themselves cannot take care of the world
 • How can you use your own life to help other peoples lifes – see how can you serve as a way of living


Wat betekenen al deze inzichten voor jouw leer- & ontwikkeltrajecten?

MAEK Academie ontwikkelt high impact trainingen en langdurige ontwikkeltrajecten. Bekijk hier de werkwijze van MAEK Academie waarin je leest hoe wij bovenstaande trends en inzichten vertalen in onze trajecten. Tevens lees je hoe wij middels onze Return on Investment Certificering resultaat van trajecten aantoonbaar maken. Hierdoor is ontwikkeling geen kostenpost maar een investering met aantoonbare impact.

Meer verdieping op bovenstaande thema’s?

De volgende thema’s gaan we verder uitdiepen in vervolgblogs:
1. Psychologische veiligheid – de voedingsbodem voor succes
2. Realiseren van duurzame gedragsverandering

Wil je deze blogs niet missen? Meld je dan aan door voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@maekacademie.nl

Wil je een kop koffie drinken om meer te horen hoe je de trends en inzichten vertaald naar jouw praktijk?
Neem gerust contact op.


Auteur: Mariëlle van den Broek – Directeur MAEK Academie

Ik ben verbinder tussen bedrijfs- & menskunde. Mijn ervaring en achtergrond ligt in economie (bedrijfskunde) én organisatiesociologie (menskunde). Het succesvol verbinden van deze twee werelden dat is waar mijn toegevoegde waarde ligt en waarmee ik winst weet te behalen. Oftewel het talent benutten en daarmee organisaties sterker MAEKen. Vanuit mijn rol als leidinggevende, consultant, trainer, ontwikkelaar en coach heb ik veel organisaties mogen begeleiden in het beter benutten van talent én het realiseren van groei in bedrijfsresultaten.