Teamontwikkeling voor
meer resultaat en werkplezier

“Talent wins games, but teamwork and intelligence wins champions”
Michael Jordan

Meer resultaat en werkplezier in jouw team

Teams krijgen – zeker met het afnemen van hiërarchische structuren – steeds meer verantwoordelijkheden in organisaties. Ze zijn dé schakel tussen organisatiedoel en medewerkers. Maar hoe worden jullie een succesvol team? De juiste verbinding tussen de harde kant – de doelen, processen en structuren – en zachte kant – de menskant -bepaalt het succes. We hebben een teamontwikkelingsmodel ontwikkeld waarmee je snel inzicht krijgt in waar jouw team staat en waar het ontwikkelingspotentieel van jouw team ligt.

PROGRAMMA BOUWSTENEN

 • FEEDBACK GEVEN
  Het ontwikkelen van een aanspreekcultuur in het team
 • BESLUITVORMING
  Gedragen besluiten nemen met echt commitment
 • EFFECTIEF TEAMGEDRAG
  Het doorbreken van de ineffectieve (gedrags)patronen
 • HELDERE DOELEN
  Gedragen teamdoel doorvertaald naar individuele doelen

De MAEK Teamontwikkelingsaanpak

Om een duurzame doorbraak te realiseren in je team is de eerste cruciale stap om bloot te leggen wat er in het team speelt en welke (in)effectieve patronen het succes in de weg staan. Dit doen wij met de MAEK TeamScan. Tijdens deze TeamScan stellen we met het team vast waar het team staat en waar het ontwikkel potentieel ligt. Hierdoor wordt het team zelf eigenaar van het proces. Vervolgens maken we met het team een Team Ontwikkelplan waarin we de bouwstenen bepalen die nodig zijn om samen tot duurzaam succes te komen. Samengevat:

Stap 1: De Maek TeamScan
Stap 2: Team Ontwikkelplan
Stap 3: Maatwerk Bouwstenen
Stap 4: Evaluatie

Bekijk een voorbeeld van onze programma aanpak:

Op zoek naar een programma op maat voor jouw organisatie?

Bel of mail ons en je krijgt binnen 24 uur reactie.