Online Masterclass
Leidinggeven aan verandering

Veranderingen hebben altijd als doel om de organisatie en haar medewerkers beter te laten functioneren, zodat de organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd. Maar succesvol veranderen lukt lang niet altijd, kost vaak veel energie, vraagt veel van medewerkers en gaat zeker niet vanzelf.

Hoe verhoog je de veranderbereidheid van de medewerkers? Dit is dé hamvraag voor veel leidinggevenden. Tijdens deze Masterclass leer je hoe je de veranderbereidheid verhoogt door de veranderkrachten goed in te zetten.

Thema’s die aan bod komen tijdens de Masterclass:

  • Welke veranderkrachten bepalen het succes van de verandering?
  • Wat zijn de determinanten die het gedrag van medewerkers bepalen in een veranderingsproces?
  • Hoe werkt ons brein bij verandering en hoe groot is de invloed van ons onbewuste gedrag?

  • Wat zijn de ongeschreven regels in het veranderproces die het gedrag beïnvloeden?

Praktische informatie

De Masterclass vindt online plaats via het beveiligde videoprogramma Zoom op:

Datum en tijd:

  • Donderdag 1 juni 2023, 15:00 – 16:30 uur (09:00-10:30 uur CUR)
  • Vrijdag 15 september 2023, 10:00 – 11:30 uur

Voorafgaand ontvang je een digitale intake om zo het programma optimaal aan te laten sluiten op jouw vraagstukken.

Na afloop ontvang je de hand-outs en checklists van de Masterclass. Hiermee heb je een handig naslagwerk voor het toepassen van al het geleerde in de praktijk.

Inschrijven
De Masterclass is gratis voor HR professionals en leidinggevenden.