5 Tips om na de zomer het verschil te blijven MAEKen!

Hybride werken is bij veel bedrijven na de zomer de nieuwe norm en vraagt om nieuwe werkconcepten. Hoe speel je daar nu goed op in? Hoe vertaal je dat naar jouw organisatie? Vijf concrete tips.

 

1. Nú is het moment voor de versnelde transitie naar toekomstbestendig leiderschap

Voor corona waren veel organisaties al bezig om meer leiding te geven vanuit vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid voor de medewerker. Dit is het leiderschap van de 21ste eeuw wat nodig is om de talenten in de organisatie te benutten. Het positieve aspect aan leidinggeven op afstand – waartoe we ineens gedwongen werden – is dat het de katalysator is om dit leiderschapsgedrag nog meer in te zetten. Immers, leidinggeven op afstand gaat over flexibiliteit, sturen op output i.p.v. input en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk in het team leggen.

Tip: Bespreek met je team de impact op de manier van leidinggeven door het werken op afstand. Zodat iedereen zich bewust is van de gevolgen en zijn of haar rol hierin.

 

2. Sociale cohesie en identificatie met de organisatie

Thuiswerken en flexibel werken verhoogt de productiviteit. Diverse onderzoeken laten zien dat de productiviteit van medewerkers 13 -16% toeneemt tijdens het thuis werken en dat de motivatie met <64% toeneemt wanneer medewerkers flexibel kunnen werken.*

Maar de belangrijkste succesfactor voor flexibel en op afstand samenwerken is de sociale cohesie en het gevoel om ergens bij te horen (identificatie). Online sociale cohesie creëren gaat verder dan een pubquiz en een weekstart. Het gaat om fundamenteel met elkaar anders werken aan contact en samenwerking. Het kantoor gaat hiermee ook een andere rol vervullen. Van werkplek naar ontmoetingsplek. Is jouw organisatie hier al klaar voor?

Tip: Maak met je team werkafspraken hoe jullie invulling gaan geven aan de sociale cohesie in het team.

 

3. Een stip aan de horizon zorgt voor motivatie en vertrouwen

In deze onzekere periode hebben medewerkers behoefte aan een duidelijke stip aan de horizon, die zorgt voor verbinding en vertrouwen. De kaders en plannen zullen aangepast zijn door de crisis, communiceer dit tijdig en betrek medewerkers bij dit proces.

Tip: Maak een heldere visual waarin de impact van corona op jullie organisatie goed inzichtelijk is, met daarbij een concreet plan van aanpak. Is de stip op de horizon nog niet duidelijk, communiceer dit dan ook en betrek mensen bij de ontwikkeling hiervan. Communiceer frequent en vroegtijdig, ook als je nog geen nieuws hebt. Hiermee neemt het vertrouwen in jou als leidinggevende gemiddeld gezien met 25% toe.

 

4. Emoties komen van rechts

Deze onzekere periode bestaat uit verschillende emotionele golven waar ieder in zijn of haar eigen ritme doorheen beweegt. Na een vakantieperiode hebben veel medewerkers vaak een ‘herijkingsmoment’.

Tip: Zorg dat je het ‘ventiel’ bent waar medewerkers in gecontroleerde omstandigheden (dus niet tijdens teamsessies) hun emoties kunnen uiten na hun vakantie. Laat bijvoorbeeld je virtuele deur openstaan op een bepaald tijdstip in de week. Hoe eerder de emoties geuit zijn, des te sneller de medewerker weer volledig productief is.

 

5. Capture the Change

Deze coronaperiode is een krachtig momentum om innovaties door te voeren en de positieve veranderingen die in je team zichtbaar zijn te verzilveren.

Tip: Observeer met je team wat er nu beter gaat dan voorheen (denk aan innovatie, samenwerking, oplossingsgerichtheid, eigenaarschap). Bepaal minimaal 3 punten en maak een plan hoe jullie het nieuwe patroon gaan vasthouden.

Wil je meer tips en inspiratie? Bekijk hier ons aanbod van Virtuele Workshops.